Πολεμικό Μουσείο / Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες

Εκθέσεις στον συγκεκριμένο χώρο