Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ – Πρώην Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων Χαμιδιέ

Πληροφορίες

Εκθέσεις στον συγκεκριμένο χώρο