Στόχοι

·     Η διαμόρφωση ενός πλαισίου στο οποίο θα παρουσιάζεται η φωτογραφική κληρονομιά και θα προωθείται η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

·     Η καλλιέργεια του κοινού και η απόκτηση περισσότερων ερεθισμάτων και εμπειριών που να σχετίζονται με την τέχνη της φωτογραφίας.

·     Η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για τους φωτογράφους στην Ελλάδα και μιας πλατφόρμας ανταλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

·     Η εγκαθίδρυση ενός δικτύου φωτογράφων, επιμελητών και διευθυντών φωτογραφικών ιδρυμάτων και η αναζήτηση των νέων τάσεων της φωτογραφικής σκηνής.

Panorama Theme by Themocracy