Διοίκηση ΜΦΘ

Εφορεία Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

  • Πηλείδης Περικλής, Πρόεδρος
  • Δερμεντζοπούλου Μελίνα, Αντιπρόεδρος
  • Κουλουτμπάνης Αθανάσιος, Μέλος
  • Φωτιάδης Παναγιώτης, Μέλος
  • Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μέλος

Στην Εφορεία μετέχει και ο Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας, κος Ευάγγελος Ιωακειμίδης.

 

Panorama Theme by Themocracy