Το ΜΦΘ

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ), το μοναδικό κρατικό μουσείο για τη φωτογραφία στη χώρα μας, θεσμοθετήθηκε το 1997, ενώ ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε η συγκρότησή του. Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης εποπτεύται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Δεκέμβριο του 2001 το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στεγάστηκε στον πρώτο όροφο της αποθήκης Α’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Η βασική αρχή του Μουσείου είναι να συλλέγει, να διαφυλάσσει και να προωθεί τόσο τη φωτογραφική πολιτιστική κληρονομιά όσο και τη σύγχρονη δημιουργία. Η συλλογή και τα αρχεία του Μουσείου αποτελούνται από περισσότερα από 100.000 φωτογραφικά αντικείμενα.

Στα αρχεία του που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1890-1980 περιλαμβάνονται έργα των  Σωκράτη Ιορδανίδη, Γιάννη Στυλιανού και Δημήτρη Λέτσιου, τμήμα των αρχείων του Κώστα Μπαλάφα και της Nelly’s, ενώ το Μουσείο είναι και θεματοφύλακας του ελληνικού τμήματος του Fred Boissonnas, το οποίο ανήκει στον Ο.Π.Ε.Π. Όσον αφορά τις συλλογές του, που αποκτήθηκαν με αγορές και δωρεές, καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1970 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνουν περισσότερα από 2.000 φωτογραφικά έργα από 200 δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

http://www.thmphoto.gr/

Panorama Theme by Themocracy